Systematisch onderhoud

Systematisch onderhoud van gebouwen is een proces waarbij regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd aan de technische installaties en systemen om de levensduur te verlengen, de veiligheid te waarborgen en de energie-efficiëntie te verhogen. Dit onderhoud kan zowel preventief als correctief zijn.

Aan de hand van een zorgvuldige inspectie van uw object wordt door ons bureau in goed onderling overleg een betrouwbare meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld en wordt aan de hand van een ondersteunende exploitatieprognose in volgorde van prioriteit inzichtelijk gemaakt wanneer en op welke locatie uw vastgoed moet worden verbeterd.

Systematisch onderhoud

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud is gericht op het opsporen en verhelpen van potentiële problemen voordat ze zich voordoen. Hierbij worden de technische installaties en systemen regelmatig geïnspecteerd en getest om eventuele defecten of slijtage op te sporen. Preventief onderhoud helpt om de levensduur van de installaties te verlengen en kosten te besparen door grotere reparaties te voorkomen.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud is gericht op het verhelpen van problemen die zich al hebben voorgedaan. Hierbij worden defecten of slijtage aangepakt en verholpen. Correctief onderhoud is vaak noodzakelijk als gevolg van slijtage of defecten die zich onverwachts voordoen.

Een belangrijk onderdeel van systematisch onderhoud is het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Hierin worden de technische installaties en systemen geïnventariseerd en geclassificeerd op basis van hun leeftijd, staat en verwachte levensduur. Op basis hiervan wordt bepaald welk onderhoud noodzakelijk is en hoe vaak dit uitgevoerd moet worden. Een meerjaren onderhoudsrapportage, onder andere bestaand uit een begroting en aanvullende schriftelijke adviezen verschaft u een helder inzicht in de status van uw eigendommen, welke verantwoord kunnen worden bewaakt en onderhouden.

Een ander belangrijk onderdeel is het bijhouden van een onderhoudslogboek. Hierin wordt bijgehouden welk onderhoud is uitgevoerd, wie het heeft uitgevoerd, wanneer het is uitgevoerd en welke problemen zijn opgelost. Dit logboek helpt bij het bewaken van de voortgang van het onderhoud en bij het maken van verbeteringen voor de toekomst.

Systematisch onderhoud is een continu proces en moet regelmatig worden herzien en bijgesteld op basis van de staat van de installaties en de veranderende behoeften van het gebouw en zijn gebruikers.

Kokshoorn Bouwadvisering schuift graag en geheel vrijblijvend bij u aan tafel om uw specifieke vragen over het systematisch onderhoud, zoals het onderhoud van een woning- of utiliteitsbouw-objecten, te behandelen.

Telefoon: (015) 361 21 91
Mobiel: (06) 46 39 66 46
E-mail: info@kokshoornbouwadvies.nl

Kokshoorn Bouwadvisering

Veenderij 59
2632 AT Nootdorp

Telefoon: (015) 361 21 91
Mobiel: (06) 46 39 66 46
Email: klik hier 

Privacyverklaring

Over Ons

Kokshoorn Bouwadvisering is sinds 25 oktober 2004 actief in het verlenen van haar diensten op het gebied van bouwkunde met een brede kennis op het gebied… Lees verder

Deze website wordt beheerd door Marketway